Als grote beeldhouwwerken, gevormd door de hand van de Schepper, verheffen de bergen zich tussen hemel en aarde rondom het geboortedorp van Jozef Freinademetz. Hij groeide op in het prachtige landschap van de Zuid Tiroolse Dolomieten. Ook nadat hij op 27 jarige leeftijd als jonge missionaris naar China vertrok bleef hij een leven lang verbonden met zijn eigen 'heimat en landslieden'. Jozef zou zijn thuis nooit meer terug zien. Hij wijdde zijn leven aan de Chinezen. De mensen van Zuid Tirol hebben hem tot hun volksheilige gemaakt en zijn ouderlijk huis in Oies/Pedraces in het Gaderdal is een pelgrimsoord geworden.

Jozef werd in 1852 geboren, op zijn 23e in Brixen / Zuid Tirol tot priester gewijd. Hij kwam in 1878 naar Steyl. De SVD; "Het Gezelschap van het Goddelijk Woord" was toen pas drie jaar oud. Al een jaar later gaat hij samen met Johann Baptist Anzer op weg naar China. Zij zijn de eerste twee missionarissen, die van Steyl uitgezonden werden. De rest van zijn leven tot aan zijn dood op 56 jarige leeftijd wijdde Jozef aan de mensen in China.

29 Jaar China vormde deze Tiroler om tot een Chinees. Dit weidse en verre land met zijn vele mensen werd, ondanks alles waar hij mee werd geconfronteerd, zijn nieuwe thuis. Hoewel hij zich aanvankelijk een vreemde voelde groeide er een innige en diepe verbondenheid. In zijn brieven schreef hij: "Ik houd van China en haar mensen en zou duizend doden voor haar willen sterven. Het is hier, tussen de Chinezen waar ik begraven wil worden, en ook in de hemel wil ik een Chinees zijn."

Samen met Johann Baptist Anzer bouwde hij onder moeilijke omstandigheden en persoonlijke ontberingen de 'Missie' op in het zuiden van de provincie Shantung. Zowel afwijzing als mishandeling konden hem niet weerhouden om in alles Chinees te worden. Jozef zag zijn opdracht hierin, mensen de liefde van hun Schepper te verkondigen. Hij was reizend missionaris - administrator van de missie - overste van de orde. Een tijdgenoot en medebroeder schreef zo over hem: "Zijn goedheid was er van een soort die niet opgeeft en de harten wint, zijn geduld onuitputtelijk en zijn liefde voor de ander zo onvoorwaardelijk, dat hij zichzelf daardoor vergat. In Jozef Freinademetz is de mensen in Zuid Tirol en China een groot voorbeeld geschonken. Voor de missionarissen van Steyl over de gehele wereld is hij een lichtend voorbeeld van een geïncultureerde en goede missionaris geworden.
In 2003 is Josef Freinademetz heilig verklaard.

 

­