De afgelopen vijf jaren typeerde voorzitter René Poels als de pioniersfase van het Wereldpaviljoen. Hoewel er de afgelopen jaar meer dan 26.000 bezoekers zijn geweest en 300 schoolklassen wil het Wereldpaviljoen doorgroeien. De onlangs ingebruik genomen VR-experience in het Ghana-belevingcentrum trekt extra veel bezoekers. Omdat er ook steeds meer Duitse bezoekers komen gaat het Wereldpaviljoen volgend jaar ook de Duitse scholen benaderen. Daarvoor wordt een speciaal educatief programma ontwikkeld in samenwerking met Duitse scholen. Om een en ander te realiseren heeft het Wereldpaviljoen contact opgenomen met de Euregio Rijn Maas Noord.
Op dit moment wordt door het bestuur en de teamleiders gewerkt aan een verdere professionalisering. De corebusiness van het Wereldpaviljoen is educatie om schoolkinderen kennis te laten maken met andere culturen. Daarnaast heeft het een recreatieve en toeristische doelstelling en wordt het bezocht door groepen en families. De reacties van bezoekers en docenten zijn erg positief, mede ook omdat de inhoud van het Wereldpaviljoen een-op-een aansluit bij het curriculum van het onderwijs.
Volgens René Poels is het des te vreemder en onverklaarbaar dat het Wereldpaviljoen voor haar educatieve programma’s tevergeefs aanklopt bij de landelijke overheid. “We krijgen complimenten van de minister voor ons werk maar geen geld”, aldus Poels. Financieel draait het Wereld paviljoen op de entreegelden, de horeca en donaties.
Het Wereldpaviljoen voelt zich thuis in Kloosterdorp Steyl. “Het is een van de paresl van het Kloosterdorp. Wij werken samen met alle culturele en toeristische aanbieders en de paters en zusters van Steyl via de onlangs opgerichte stichting Steyl Inspireert”,aldus Poels.

20191017 201117 COLLAGE

­