The Forgiveness Museum, een internationale expositie over vergeving en verzoening, opende op zaterdag 27 januari 2018 in de Heilig Hartkerk in Tegelen. De expositie bestaat uit drie deelexposities: basisexpositie The Forgiveness Museum, expositie 100 dagen in de kloosterkelders van Steyl, expositie over Adoptie, waarin vergeving en verzoening in de relatie tussen afstandsouders, geadopteerden en adoptieouders het uitgangspunt is. Ambaum BrandMakers heeft het format bedacht en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering. De grote groep aanwezigen, waaronder de besturen van de zustercongregaties op Steyl,de Gemeente Venlo, collega-aanbieders op Steyl, het Missiehuis, maar vooral de vijf nog levende bewoners van de schuilkelders, waren enthousiast over de opzet. Hartverwarmend was de openingsplechtigheid. De temperatuur was ongeveer zo hoog als tijdens de 100 dagen schuilkelders.

Meer informatie: http://www.forgivenessmuseum.com

­