graf

 

Het Kloosterdorp Steyl vindt zijn oorsprong als kloosterdorp in een aantal vluchtkloosters. Kloosters die gebouwd zijn of gevestigd zijn in plaatsen in Nederland, sepciaal in Steyl, ten gevolge van de Kulturkampf in Duitsland. Vanwege de overheid waren kloosters gedurende een aantal jaren verboden. Zo is het Missiehuis Sint Michael ontstaan. Maar het Het meest in het oog springt de dubbelkerk in het Missiehuis. Uniek in Nederland. De Benedenkerk is overdag vrij toegankelijk. Op zondag is via de Kerkwacht ook een rondleiding te regelen in de neogotische Bovenkerk. Sint Michael in Steyl is het moederhuis van de SVD, Congregatie van het Goddelijke Woord. De heilige Arnold Janssen startte hier in 1875 een wereldwijde missionaire beweging. Vele duizenden mannen en vrouwen vertrokken vanuit Steyl naar alle werelddelen. De kloostergebouwen met hun kerken en tuinen zijn de getuigen van deze bijzondere geschiedenis en traditie.

Vandaag de dag bestaan de drie congregaties uit meer dan tienduizend missionarissen, werkzaam in ruim afkomstig uit 70 landen ter wereld. Samen met hun vrienden zetten ze zich in voor de verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus, voor waarheid, gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping, voor het bevorderen van begrip tussen volkeren en culturen en de bevrijding van armoede en onmenselijkheid.
De tuinen, de Maasoever en de gebedsplekken nodigen uit tot verstilling en bezinning. In de benedenkerk bevindt zich het graf van de heilige Arnold Janssen.

 

­